Chính sách dữ liệu

Điều 1. Lời mở đầu

Chúng tôi,

Nhà điều hành trang mạng: Arvigor Trading & Co. GmbH
Đường phố và số nhà: Glinkastr. 32
Thành phố và mã bưu điện: 10117 Berlin, CHLB Đức

(sau đây gọi là “chúng tôi”) điều hành các trang mạng www.arvigortrading.com, madetrade.arvigortrading.com và caretrade.arvigortrading.com (sau đây gọi là “trang web” hoặc “trang mạng”) cho nên chúng tôi chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý, bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ pháp luật dựa trên đạo luật bảo vệ dữ liệu CHLB Đức (BDSG) và đạo luật truyền thông trực tuyến CHLB Đức (TMG) cùng với căn cứ pháp lý Việt Nam dựa trên nghị định số 72/2013/NĐ-CP và thông tư số 38/2016/TT-BTTTT.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là việc rất quan trọng khi thu thập dữ liệu. Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân chỉ trong chừng mực quý vị đã đồng ý với hoặc nhà lập pháp cho phép hoặc quý vị cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu. Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích những dữ liệu nào mà chúng tôi thu thập, phương cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và những quyền quý vị có liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của quý vị:

Do quý vị đồng ý với thỏa thuận bảo vệ dữ liệu sau đây, quý vị cũng đồng ý với việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu CHLB Đức và các quy định sau đây.

Điều 2. Thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân

1.) Thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” được định nghĩa trong đạo luật bảo vệ dữ liệu CHLB Đức (BDSG). Theo đó, dữ liệu bao gồm các chi tiết về hoàn cảnh cá nhân hoặc chi tiết cụ thể của một cá nhân. Ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc ngày sinh. Ngoài ra, dữ liệu liên quan đến công ty cũng được ghi lại.

2.) Thu tập: a.) Khi truy cập trang web của chúng tôi, nếu không được nêu rõ trong các điều sau, trang web của chúng tôi không thu thập, xử lý hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi bằng e-mail hoặc qua mẫu liên hệ thì chúng tôi sẽ lưu địa chỉ e-mail và các chi tiết khác. Việc này chỉ nhằm mục đích trả lời cho quý vị hoặc, nếu cần, liên hệ với quý vị vào một ngày sau đó. b.) Trong trường hợp đăng ký trên trang web của chúng tôi với tư cách người dùng (“người sử dụng đã đăng ký”), miễn là quý vị ít nhất 18 tuổi, quý vị có thể đăng ký miễn phí trên các trang web của chúng tôi, để tạo một tài khoản khách hàng và sử dụng các dịch vụ hoặc mua sản phẩm của chúng tôi. Sau khi quý vị đăng ký thì qúy vị sẽ nhận được một e-mail để xác nhận sự đăng ký (thủ tục lựa chọn đôi). Trong quá trình đăng ký, chúng tôi yêu cầu nhập vào các chi tiết cá nhân sau đây trên madetrade.arvigortrading.com: b.a) là địa chỉ e-mail đối với khách hàng, b.b) là tên, họ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, tên cửa hàng của quý vị (ví dụ: “cuahangcuatoi”), địa chỉ trang web cửa hàng của quý vị (ở dạng https://madetrade.arvigortrading.com/vi/store/cuahangcuatoi) đối vói nhà bán. Những tài khoản của người sử dụng này chỉ có tác dụng trong miền madetrade.arvigortrading.com. Để đăng ký trên caretrade.arvigortrading.com, chúng tôi yêu cầu nhập vào các chi tiết cá nhân sau: b.c) là địa chỉ e-mail đối với tác giả, b.d) là địa chỉ e-mail đối với biên tập, b.e) là địa chỉ e-mail đối với khách hàng. Những tài khoản của người dùng này chỉ có tác dụng trong miền caretrade.arvigortrading.com. c.) Để cải thiện tính bảo mật dữ liệu liên quan đến việc thu thập và truyền dữ liệu cá nhân trong mặt nạ nhập liệu trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ reCAPTCHA và Invisible reCAPTCHA của Google Inc. nói riêng. Dịch vụ này nhằm phân biệt người dùng máy tính khỏi các bot độc hại bằng cách phân tích hành vi nhập liệu tương ứng. Địa chỉ IP và bất kỳ dữ liệu nào khác theo yêu cầu của Google reCAPTCHA được gửi tới Google. Do đó, quý vị có thể tìm thấy chính sách bảo mật của Google tại https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/. d.) Khi quý vị đặt một bản tin, quý vị có thể đăng ký cho bản tin của chúng tôi. Đối với điều này, chúng tôi cần một địa chỉ e-mail hợp lệ. Tùy chọn, quý vị có thể bổ sung dữ liệu như tên, họ, địa chỉ, v.v. . Dữ liệu này chỉ được sử dụng để gửi bản tin. Khi đăng ký cho bản tin, chúng tôi cũng lưu địa chỉ IP và ngày đăng ký. Lưu trữ địa chỉ IP và ngày đăng ký này chỉ có lý do để giữ bằng chứng trong trường hợp một bên thứ ba lạm dụng một địa chỉ e-mail và tự đăng ký vô sự đồng ý của người có thẩm quyền để nhận bản tin. Chúng tôi đang làm việc để gửi bản tin của mình với nhà cung cấp danh sách MailChimp, một dịch vụ được cung cấp bởi The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”). Rocket đã ký “Safe Harbor Agreement” vào ngày 22 tháng 7 năm 2008, một thỏa thuận bảo vệ dữ liệu giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Dữ liệu mà lưu trữ trong quá trình đăng ký được chuyển đến Rocket và được lưu trữ bởi Rocket. Dữ liệu nhập vào trong quá trình đăng ký không được chuyển đến các bên thứ ba khác. Sau khi đăng ký thì MailChimp sẽ gửi cho quý vị một e-mail để xác nhận sự đăng ký (thủ tục lựa chọn đôi). Ngoài ra, MailChimp cung cấp các công cụ phân tích khác nhau để đo tương tác bản tin, tức là về cách sử dụng bản tin, ví dụ: bao nhiêu người dùng đã được gửi e-mail, cho dù e-mail đã bị từ chối, và liệu người dùng đã nhận được một e-mail từ danh sách. Tuy nhiên, những việc phân tích này chỉ mang tính tổng hợp và không được chúng tôi sử dụng để đánh giá cá nhân. MailChimp cũng sử dụng Google Analytics của Google, Inc. và có thể dùng nó trong bản tin. Để biết thêm chi tiết về Google Analytics, xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật trong mục “Google Analytics”. Để biết thêm thông tin về bảo mật của MailChimp, xin vui lòng truy cập: http://mailchimp.com/legal/privacy/. Dữ liệu cá nhân thu thập trong phạm vi của bản tin điện tử sẽ chỉ được sử dụng nội bộ để tối ưu hóa và phân phối các bản tin mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi không bán hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba dành cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò ý kiến. Nếu quý vị không muốn nhận thêm bất kỳ bản tin nào từ chúng tôi vào một ngày sau thì quý vị có thể phản đối bất kỳ lúc nào mà chỉ phải trả chi phí truyền tải theo mức giá cơ bản. Một tin nhắcơ bản dùng thông tin liên hệ được cấp ở dưới (ví dụ: e-mail, fax, thư) là đủ cho mục đích này. Quý vị cũng có thể tìm thấy một liên kết trong mỗi bản tin để hủy đăng ký.

3.) Lưu trữ: a.) Chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị trên các máy chủ của chúng tôi ở CHLB Đức. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của quý vị thông qua các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để giảm thiểu rủi ro liên quan đến mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ trái phép và sửa đổi dữ liệu. Với mục đích này, tường lửa và mã hóa dữ liệu được sử dụng, cũng như giới hạn truy cập và các phương pháp kiểm tra ủy quyền truy cập dữ liệu. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập là chính xác và cập nhật. b.) Để cải thiện bảo mật dữ liệu, chẳng hạn như giảm thiểu rủi ro của các cuộc tấn công nhự là DDoS trên các máy chủ của chúng tôi ở CHLB Đức và để tối ưu hóa thời gian tải, chúng tôi sử dụng CloudFlare, Inc., 665 Third Street, Suite 200, San Francisco, CA 94107, Hoa Kỳ nhằm làm CDN (“Mạng phân phối nội dung”) và máy chủ proxy, đứng giữa các máy chủ của chúng tôi ở Đức và những người sử dụng các trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL của riêng mình trong chế độ “Strict SSL” cùng với CloudFlare: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170416-What-do-the-SSL-options-mean-. CloudFlare cũng đã được Quốc hội Liên bang Đức sử dụng. Do đó, các truy vấn được lọc bởi các máy chủ CloudFlare ở Hoa Kỳ và dữ liệu được tổng hợp ẩn danh trong thống kê tích lũy. Các gói dữ liệu (“Bản ghi truy cập”) vẫn tồn tại trong vòng 4 tiếng đồng hồ ở bên CloudFlare (https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/) để tối ưu hóa thời gian tải và sau đó chúng sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin về bảo mật dữ liệu, vui lòng xem: https://www.cloudflare.com/security-policy/. c.) Tuyển dụng và hồ sơ xin việc làm chỉ được chấp nhận trực tuyến thông qua nền tảng ứng dụng việc làm của chúng tôi tại mục Sự nghiệp dưới trang Giới thiệu. Vì mục đích này, dữ liệu cá nhân của quý vị (bao gồm tên đầy đủ, email, thư xin việc, tập tin đính kèm) sẽ chỉ được lưu trữ cho mục đích tuyển dụng. Việc truyền tải dữ liệu cá nhân của quý vị, đặc biệt là hồ sơ xin việc được mã hóa. Chỉ có nhân viên nhân sự có liên quan và các phòng ban chức năng tương ứng có quyền truy cập vào dữ liệu xin việc của quý vị. Chúng tôi không chuyển dữ liệu xin việc của quý vị cho bên thứ ba trừ khi quý vị đã cho chúng tôi sự đồng ý rõ ràng của quý vị để làm điều đó hoặc nếu chúng tôi đã được chỉ dẫn chính thức bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Việc xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân trong hồ sơ xin việc sẽ được thực hiện ba tháng sau khi hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ để trả lời các câu hỏi liên quan đến hồ sơ của quý vị. Việc xóa bỏ này không được áp dụng nếu các quy định pháp luật ngăn cản việc xóa hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ dài hơn ba tháng hoặc nếu quý vị đã đồng ý rõ ràng một khoảng thời gian lưu trữ dài hơn. Nếu hồ sơ xin việc của quý vị thành công, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích xử lý kinh doanh nội bộ trong khoảng thời gian hợp đồng lao động quý vị.

Quý vị có thể thu hồi sự đồng ý của quý vị đối với việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị bất cứ lúc nào mà không có yêu cầu chính thức. Nếu quý vị thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng hoặc truyền dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích chỉ định trong chính sách bảo vệ dữ liệu này thì chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị quyền truy cập đầy đủ vào các trang mạng này, ứng dụng, công cụ hoặc cung cấp dịch vụ cho người dùng của chúng tôi cũng như khách hàng theo thoả thuận bảo vệ dữ liệu và điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Điều 3. Sử dụng dữ liệu cá nhân

Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị diễn ra để thực hiện hợp đồng, đặc biệt cho mục đích: để biết được đối tác hợp đồng là ai; để xác minh các dữ liệu nhập vào có hợp lý với khả năng hoạt động kinh doanh của người sử dụng; thiết lập, sửa đổi và, nếu cần thiết, thay đổi các điều khoản của hợp đồng thông qua việc sử dụng các trang web và các dịch vụ cung cấp trên đó; để có thể liên lạc với quý vị trong trường hợp có thắc mắc; để đảm bảo dịch vụ khách hàng hiệu quả và hỗ trợ kỹ thuật; để thông báo cho quý vị về các phiếu mua hàng trong tương lai nếu quý vị đã đồng ý.

Ngoài việc xử lý dữ liệu của quý vị để thực hiện việc mua hàng, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu khách hàng để liên lạc với quý vị về đơn đặt hàng, sản phẩm cụ thể hoặc các hoạt động tiếp thị của chúng tôi và giới thiệu cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà có thể quý vị quan tâm đến, dù quý vị có đăng ký bản tin hay không. Điều này xảy ra một cách chu đáo, theo đó dữ liệu cá nhân của quý vị không được chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích quảng cáo.

Để cải tiến trải nghiệm mua sắm của quý vị, chúng tôi cung cấp cho người dùng đã đăng ký quảng cáo phù hợp với sở thích của họ. Với mục đích này, chúng tôi sử dụng thông tin hiện có (“dữ liệu sử dụng vô danh”) như: nhận và đọc xác nhận e-mail, bản tin đăng ký, lịch sử đặt hàng và/hoặc lịch sử dịch vụ của quý vị, ngày và thời gian ghé thăm trang mạng của chúng tôi.

Chúng tôi ẩn danh trước khi sử dụng các dữ liệu cho mục đích nói trên. Do đó, chúng tôi có thể đánh giá hành vi của người dùng mà không xác định quan hệ cá nhân cụ thể được nhằm nâng cao chất lượng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích quảng cáo hoặc cho các biện pháp cá nhân khác tại bất kỳ thời điểm. Một tin nhắn dưới dạng văn bản dùng thông tin liên hệ đề cập ở dưới (ví dụ: e-mail, fax, thư) là đủ đối với vấn đề này.

Điều 4. Truyền dữ liệu

1.) Truyền dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba: Dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ chỉ được chuyển cho bên thứ ba nói riêng hoặc được truyền đi nói chung nếu điều này cần thiết cho mục đích xử lý hoặc giải quyết vấn đềhợp đồng hoặc nếu quý vị đã đồng ý trước đó. Ví dụ, trong khuôn khổ xử lý đơn đặt hàng qua các nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với chúng tôi (như các công ty giao nhận, công ty hậu cần, ngân hàng hoặc các dịch vụ thanh toán), bên thứ ba sẽ nhận được dữ liệu cần thiết cho việc xử lý đơn đặt hàng. Dữ liệu mà được cung cấp do đó chỉ có thể được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Bất kỳ cách sử dụng dữ liệu cá nhân khác đều không được phép và không được thực hiện bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán hoặc truyền dữ liệu của quý vị cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý rõ ràng của quý vị. Trường hợp duy nhất mà chúng tôi loại trừ ​các quy tắc này sẽ xảy ra khi chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý (ví dụ cấp thông tin cho các cơ quan chức năng trong phạm vi nhiệm vụ theo luật định của họ) hoặc trong phạm vi mà điều này cần thiết để thực thi các quyền của chúng tôi, đặc biệt các khiếu nại phát sinh từ hợp đồng với quý vị. Theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cho mục đích thực thi pháp luật, an ninh hoặc các nhiệm vụ pháp lý khác.

2.) Tích hợp dịch vụ và nội dung của bên thứ ba: Nội dung của bên thứ ba, chẳng hạn như phim video trên YouTube, Google Maps, Google Fonts, nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc đồ họa từ các trang web khác có thể được đưa vào trang web của chúng tôi. Điều này luôn giả định rằng các nhà cung cấp nội dung này (“nhà cung cấp bên thứ ba”) có địa chỉ IP của người dùng. Nếu không có địa chỉ IP thì họ không thể gửi nội dung tới trình duyệt web của người dùng tương ứng được. Do đó, địa chỉ IP cần thiết để hiển thị các nội dung này. Chúng tôi cố gắng chỉ hợp tác với các nhà cung cấp tương ứng mà sử dụng địa chỉ IP duy nhất cho việc phân phối nội dung. Tuy nhiên, nếu các nhà cung cấp bên thứ ba lưu trữ địa chỉ IP, ví dụ như với mục đích thống kê, chúng tôi sẽ không có ảnh hưởng đến việc đó. Khi chúng tôi có kiến ​​thức vềcách áp dụng đó, chúng tôi sẽ thông báo cho người sử dụng.

3.) Kiểm tra đủ tiêu chuẩn tín dụng: Để cung cấp cho quý vị các lựa chọn tốt cho việc lựa chọn phương thức thanh toán, chúng tôi phải bảo vệ quyền quý vị, đặc biệt là quyền khách hàng và nhà bán, chống lạm dụng. Vì lý do này, chúng tôi có thể thực hiện quá trình kiểm tra đủ tiêu chuẩn tín dụng cho từng khách hàng hoặc nhà bán dựa trên các phương pháp toán học và thống kê, theo điều 28b điểm 1 của đạo luật bảo vệ dữ liệu CHLB Đức (BDSG), nghĩa là thủ tục ghi điểm tín dụng. Vì mục đích này, chúng tôi bảo lưu quyền nộp các dữ liệu cá nhân cần thiết để kiểm đủ tiêu chuẩn tín dụng, bao gồm dữ liệu địa chỉ của quý vị thông qua: a.) SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, b.) Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, hộp thư 5001 66, 22701 Hamburg, c.) arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, d.) Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstrasse 12, 41460 Neuss, là các đối tác tiến hành đánh giá thích hợp trên cơ sở các quy trình toán học và thống kê. Việc tính rủi ro tín dụng cũng kết hợp dữ liệu địa chỉ của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin thu được về xác suất thống kê để có thể quyết định cân bằng về rủi ro tín dụng và các tùy chọn thanh toán được cung cấp cho quý vị. Vậy, quý vị có thể bất kỳ lúc nào chính thức không đồng ý với việc chuyển dữ liệu của quý vị cho cơ quan kiểm tra đủ tiêu chuẩn tín dụng. Một thông báo bằng văn bản (ví dụ: e-mail, fax, thư) là đủ để giải quyết vấn đề này. Sau đó chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định, tình trạng quý vị. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các lựa chọn thanh toán dành cho quý vị có thể bị hạn chế. Chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho quý vị các phương thức thanh toán tiên tiến và chúng tôi sẽ phải chấm dứt chúng nếu cần. Nếu quý vị đã không thanh toán đúng hạn dù hiểu biết về ngày hết hạn và chúng tôi buộc phải cảnh báo quý vị hai lần bằng văn bản trong thời hạn bốn tuần sau ngày hết hạn thì chúng tôi có thể có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị cho một hãng tư vấn về tín nhiệm. Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản vào đúng thời điểm nhằm phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Điều 5. Tập tin cookie, truy cập dữ liệu và dịch vụ phân tích web

1.) Các tương tác với các trang web của chúng tôi được theo dõi bằng các tập tin cookie và các công nghệ được đề cập ở dưới đây để thích ứng chúng với các mục đích sử dụng của quý vị. Cookies là các tệp nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính quý vị. Điều này tạo thuận lợi cho việc điều hướng và mức độ thân thiện sử dụng đối với các trang web của chúng tôi. Tất nhiên, quý vị cũng có thể xem các trang web của chúng tôi mà không có cookies nhưng một giới hạn về chức năng của trang web có thể xuất hiện. Hầu hết như các trình duyệt đều chấp nhận cookies. Quý vị có thể ngăn chặn cookie được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính quý vị bằng cách chọn “Không chấp nhận cookie” trong thiết lập trình duyệt.
2.) Máy chủ của chúng tôi thu thập dữ liệu về mỗi lần lượt truy cập, cũng gọi là “dữ liệu truy cập”, vào máy chủ của các trang web này bằng tệp “nhật ký truy cập”. Dữ liệu truy cập bao gồm ví dụ: tên của các trang web được tải, ngày và thời gian của việc truy xuất, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt và địa chỉ IP. Các tệp nhật ký truy cập này chỉ được sử dụng cho các đánh giá thống kê của hệ thống máy chủ, cho mục đích điều hành các trang web, cho an ninh và việc tối ưu hóa các trang web của chúng tôi mà chúng không cần nhận dạng người dùng cũng như bất kỳ cá nhân nào. Các dữ liệu truy cập này được lưu trữ trong 6 tháng bởi máy chủ và sau đó tự động bị xóa bỏ. Chúng tôi không phản đối việc xóa nhưng chúng tôi bảo lưu quyền kiểm tra dữ liệu truy cập nếu có nghi ngờ hợp lý về sử dụng hoặc hành động trái pháp luật.
3.) Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích web do Google Inc. (“Google”) cung cấp cho các mục đích phân tích thống kê trên các trang web của chúng tôi, tức là Google Analytics. Google Analytics sử dụng các cookie của riêng mình. Trong trường hợp này, tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của quý vị và nó cho phép Google phân tích cách sử dụng trang web của quý vị. Thông tin được tạo ra bởi cookie về việc quý vị sử dụng trang web của chúng tôi thường được chuyển sang máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó. Để ngăn việc cá nhân hoá dữ liệu này, địa chỉ IP của quý vị được ẩn danh bằng một quy trình giảm địa chỉ IP. Điều này có nghĩa là Google sẽ cắt ngắn địa chỉ IP của người sử dụng trang web trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia khác kỹ hiệp định khu vực kinh tế Châu Âu. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ là địa chỉ IP đầy đủ được chuyển tới máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và chỉ ở định dạng ẩn danh. Google sẽ sử dụng thông tin thay mặt chúng tôi để đánh giá việc quý vị sử dụng trang web, biên soạn các báo cáo về các hoạt động của trang web và cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng trang web và Internet. Google không bắt buộc phải tập hợp địa chỉ IP mà trình duyệt của quy vị truyền cùng với các dữ liệu khác thông qua Google Analytics. Quý vị cũng có thể ngăn chặn cookie được lưu qua thiết lập trình duyệt. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cho quý vị biết rằng trong trường hợp này quý vị không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của trang web chúng tôi. Quý vị cũng có thể ngăn chặn việc dữ liệu được ghi lại do cookie tạo dữ liệu về việc sử dụng trang web của chúng tôi (kể cả địa chỉ IP của quý vị) và được truyền tới Google cũng như ngăn cản Google xử lý dữ liệu đó. Thế là quý vị cần tải xuống và cài đặt trình cắm cho trình duyệt thông qua liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Để biết thêm thông tin về điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật, vui lòng truy cập: a.) https://www.google.com/analytics/terms/vn.html hoặc dưới b.) https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi và c.) https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=vi&ref_topic=2790009. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để đánh giá dữ liệu mà AdWords cung cấp và Double-Click cookie cho thống kê nội bộ. Nếu quý vị không muốn thì quý vị có thể tắt tính năng này thông qua http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=vi. Xin lưu ý rằng Google được yêu cầu thực hiện các hành động này theo pháp luật. Chúng tôi không thể chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với việc tuân thủ các nghĩa vụ đó của Google.
4.) Chúng tôi tham gia vào các chương trình đối tác, một phần đó tài trợ cho các hoạt động của chúng tôi. Các chương trình này sẽ chỉ hoạt động thông qua việc sử dụng cookie cho phép các nhà cung cấp các chương trình này theo dõi tỷ lệ doanh thu quảng cáo do người dùng trang web này tạo ra. Đây là những chương trình đối tác sau đây: Google AdSense. Các trang web của chúng tôi sử dụng Google AdWords và Google Tag Manager để quảng cáo trục tuyến được cá nhân hóa, liên quan đến trang web. Chúng tôi sử dụng các tính năng sau đây của Google AdWords: a.) Tiếp thị, b.) Danh mục sở thích, c.) Đối tượng tương tự, d.) Các loại quảng cáo dựa trên sở thích khác, e.) Theo địa lý và nhân khẩu học. Các dịch vụ này cho phép quý khách truy cập trang web của chúng tôi để tìm kiếm các sản phẩm qua các chiến dịch tiếp thị sản phẩm của chúng tôi trên trang web của các đối tác quảng cáo của chúng tôi với quảng cáo được nhắm mục tiêu. Hình thức quảng cáo này là vô danh. Minh họa các quảng cáo trên trang web của đối tác của chúng tôi được thực hiện bằng Google AdWords và Google Tag Manager dựa trên công nghệ cookie (“DoubleClick Cookie”) và lần truy cập trước đó vào các trang web của chúng tôi. Dữ liệu được Google thu thập và lưu trữ. Đối tác quảng cáo của chúng tôi không nhận được thông tin về dữ liệu được lưu trữ trong cookie. Trong cookie, một số ID được lưu trữ bên cạnh địa chỉ IP của máy tính được sử dụng, trong đó Google có thể xác định tần suất quý vị truy cập vào trang web đó. Ngoài địa chỉ IP, không có dữ liệu cá nhân nào khác như địa chỉ e-mail, tên công ty hoặc số điện thoại được lưu trữ. Dữ liệu được lưu trữ trong cookie không được hợp nhất với các dữ liệu cá nhân khác vào hồ sơ người dùng. Người dùng có thể ngăn chặn DoubleClick-Remarketing-Pixel của Google nếu tải xuống và cài đặt trình cắm của trình duyệt có tại https://www.google.com/settings/ads/onweb/ trong phần tiện ích mở rộng kích hoạt DoubleClick. Ngoài ra, quý vị có thể vô hiệu hóa cookie DoubleClick trên trang Digital Advertising Alliance tại http://www.aboutads.info/choices/.

Điều 6. Trình cắm xã hội, trình cắm đăng nhập, chat và nội dung nhúng bởi bên thứ ba

1.) Chúng tôi sử dụng các trình cắm (“plugin”) xã hội của mạng facebook.com, cụ thể là nút “Thích” và nút “Chia sẻ”. Những plugin này được cung cấp bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, và họ gửi dữ liệu tới Facebook. Chúng được đánh dấu bằng Facebook “f”. Bằng cách kích hoạt các trình cắm này, trình duyệt của quý vị kết nối với các máy chủ Facebook. Nội dung của trình cắm được truyền trực tiếp đến trình duyệt của quý vị. Plugin này trực thuộc Facebook và chỉ hiển thị trên các trang web của chúng tôi. Bất kỳ sự tương tác nào qua plugin là sự tương tác trên “facebook.com” chứ không phải trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của trình cắm. Đồng thời, Facebook sử dụng một hoặc nhiều cookie trong trình duyệt của quý vị. Thông qua plugin đang dùng và cookie hoặc nhiều cookie, Facebook nhận dữ liệu, ngay cả khi quý vị chưa nhấp vào chính plugin, và ngay cả khi quý vị không có tài khoản Facebook. Theo Facebook, dữ liệu này bao gồm trang web truy cập, ngày tháng, thời gian, loại trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành và phiên bản, theo hiểu biết của chúng tôi cũng như là địa chỉ IP và các cookie đã được lưu trữ trong trình duyệt. Dựa vào thông tin này, Facebook có thể nhìn thấy các trang Facebook khác (bao gồm cả các plugin) mà quý vị đã truy cập. Facebook sử dụng dữ liệu này để tìm lỗi trong hệ thống của chính mình, cải tiến các sản phẩm của chính mình và thích ứng với hành vi của người dùng, kiểm soát, đặt và cá nhân hoá quảng cáo, bản địa hóa, ghi lại cách sử dụng các trang web có nội dung của Facebook và cho mục đích nghiên cứu thị trường. Nếu quý vị đăng nhập vào Facebook khi các trình cắm đang hoạt động thì Facebook cũng sẽ chuyển mã đăng nhập Facebook của quý vị tới Facebook. Điều này cho phép quý vị truy cập vào các trang web của chúng tôi để được liên kết trực tiếp với tài khoản Facebook của quý vị. Sau đó quý vị sẽ được nhận ra bởi Facebook với tên Facebook và dữ liệu cá nhân của quý vị từ tài khoản Facebook. Trong trường hợp tương tác với trình cắm Facebook, thông tin này không chỉ được chuyển đến máy chủ Facebook mà còn được xuất bản trên Facebook và hiển thị cho bạn bè của quý vị tùy thuộc vào các thiết lập của tài khoản Facebook. Nếu quý vị muốn tránh điều này thì trước tiên quý vị phải đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của quý vị trước khi quý vị tiếp xúc với các trình cắm Facebook cũng như xóa tất cả cookie của Facebook sau khi truy cập các trang web có các trình cắm Facebook. Facebook sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu này trong tối đa 90 ngày. Sau đó, Facebook sẽ ẩn danh dữ liệu này và chỉ sử dụng nó trong dạng vô danh và tóm tắt, ví dụ như để cải thiện quảng cáo. Các plugin của Facebook được điều chỉnh để chúng tôi không thể nhận được bất kỳ thông tin nào được truyền qua plugin hoặc qua các cookie của Facebook. Chúng tôi chỉ có thể xác định rằng quý vị đã nhấp vào plug-in và chia sẻ nội dung của chúng tôi với người khác. Để biết thêm chi tiết về cách Facebook xử lý dữ liệu của quý vị, vui lòng xem chính sách dữ liệu của Facebook tại https://vi-vn.facebook.com/about/privacy/.
2.) Chúng tôi sử dụng plugin xã hội cho dịch vụ tin tức ngắn Twitter, cụ thể là nút “Chia sẻ”. Trình cắm này được cung cấp bởi Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA và nó cung cấp dữ liệu cho Twitter. Plugin được đánh dấu bằng biểu tượng Twitter. Bằng cách kích hoạt trình cắm này, trình duyệt của quý vị kết nối với các máy chủ Twitter. Nội dung của trình cắm được gửi trực tiếp đến trình duyệt của quý vị. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của trình cắm. Đồng thời, Twitter sử dụng một hoặc nhiều cookie trong trình duyệt của quý vị. Thông qua plugin đang dùng và cookie hoặc nhiều cookie, Twitter nhận dữ liệu, ngay cả khi quý vị chưa nhấp vào chính plugin, và ngay cả khi quý vị không có tài khoản Twitter. Theo Twitter, dữ liệu này bao gồm các trang mạng truy cập, trang web truy cập, ngày, thời gian, loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP của quý vị, từ tìm kiếm, vị trí, nhà cung cấp mạng di động của quý vị, thiết bị di động cùng với các cookie Twitter đã được lưu trữ trong trình duyệt (gọi là dữ liệu tiện ích Twitter). Dựa vào thông tin này, Twitter có thể nhìn thấy các trang Twitter khác (bao gồm cả các plugin) mà quý vị đang sử dụng. Twitter sử dụng dữ liệu này đặc biệt là cho dịch vụ “Tailored Suggestions”, tức là một dich vụ được sử dụng để đề xuất một số “tweets”, cải thiện hệ thống và sản phẩm, thích ứng với hành vi của người dùng, để bản địa hóa, để ghi lại cách sử dụng trang web với nội dung Twitter và cho mục đích nghiên cứu thị trường. Nếu quý vị đăng nhập vào Twitter khi quý vị tiếp xúc với các trình cắm, Twitter có thể kết nối với tài khoản Twitter của quý vị. Nếu quý vị muốn tránh điều này thì trước tiên quý vị phải đăng xuất khỏi tài khoản Twitter của quý vị trước khi quý vị tiếp xúc với các trình cắm Twitter cũng như xóa tất cả cookie của Twitter sau khi ghé thăm các trang web có các trình cắm Twitter. Theo Twitter, họ bắt đầu xóa dữ liệu tiện ích sau 10 ngày. Việc này có thể mất đến 7 ngày. Sau đó, Twitter chỉ sử dụng dữ liệu tổng hợp, ẩn danh về tần suất trang với nội dung Twitter được tải. Các trình cắm của Twitter được điều chỉnh để chúng tôi không thể lấy bất kỳ thông tin nào đi kèm với trình cắm hoặc các cookie của Twitter. Chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng quý vị đã nhấp vào plugin và chia sẻ nội dung của chúng tôi với người khác. Để biết thêm chi tiết về cách đối phó với Twitter liên quan đến dữ liệu của quý vị, vui lòng xem chính sách dữ liệu của Twitter tại https://twitter.com/privacy.
3.) Chúng tôi sử dụng plugin Google+ (“+1” trên nền trắng) của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Khi quý vị truy cập một trang có chứa trình cắm thì trình duyệt của quý vị sẽ kết nối trực tiếp với các máy chủ của Google. Việc này sẽ chuyển hướng thông tin về lượt truy cập của quý vị tới Google. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của trình cắm này. Nếu quý vị đăng nhập vào tài khoản người dùng Google+ hay Google trong suốt thời gian tiếp xúc với trình cắm, Google có thể chỉ định việc truy cập trang web với tài khoản. Bằng cách tương tác với các trình cắm, thông tin này được truyền trực tiếp tới Google và lưu trữ tại đó. Nếu quý vị muốn ngăn chặn việc truyền dữ liệu như vậy, quý vị phải đăng xuất trước khi truy cập vào trang web của chúng tôi dưới tài khoản Google Plus hoặc tài khoản Google của quý vị. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến phạm vi và nội dung của dữ liệu mà Google thu thập được bằng nút. Quý vị có thể tự tìm hiểu thêm về mục đích thu thập dữ liệu tại Google. Nếu quý vị không muốn Google thu thập thông tin về quý vị khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi và kết nối nó với dữ liệu thành viên của quý vị được lưu trữ trên Google thì quý vị phải đăng xuất khỏi Google trước khi vào trang web của chúng tôi.
4.) Chúng tôi sử dụng nút “Pin it” của mạng xã hội Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Nếu quý vị nhấp vào nút “Pin it” trong khi quý vị đăng nhập vào tài khoản Pinterest của quý vị thì quý vị có thể kết nối nội dung của các trang chúng tôi với hồ sơ Pinterest của quý vị. Do đó, Pinterest có thể chỉ định ghé thăm trang web chúng tôi vào tài khoản người dùng. Chúng tôi không có bất kỳ kiến ​​thức nào về nội dung liên quan đến dữ liệu được truyền đi cũng như cách sử dụng của Pinterest. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào chính sách dữ liệu của Pinterest tại http://about.pinterest.com/privacy/.
5.) Trên các trang web của chúng tôi, các chức năng của mạng xã hội “LinkedIn” được tích hợp. Các chức năng này được cung cấp bởi LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. Bằng cách sử dụng nút “InShare”, các trang web quý vị truy cập được kết nối với tài khoản LinkedIn của quý vị và được chia sẻ với người dùng khác. Dữ liệu cũng được chuyển đến LinkedIn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi, với tư cách là nhà điều hành các trang web, không có bất kỳ kiến ​​thức nào về nội dung của dữ liệu được truyền đi cũng như việc sử dụng của LinkedIn. Để biết thêm thông tin, hãy xem báo cáo về quyền riêng tư của LinkedIn tại http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.
6.) Trên các trang web của chúng tôi, các chức năng của mạng xã hội “Xing” được tích hợp. Các chức năng này được cung cấp bởi XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, CHLB Đức. Bằng cách sử dụng nút “Chia sẻ XING”, các trang quý vị truy cập sẽ được kết nối với tài khoản XING của quý vị và được chia sẻ với người dùng khác. Dữ liệu cũng được chuyển tới XING, đặc biệt để tính toán/hiển thị thống kê. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng với tư cách là nhà cung cấp các trang web, chúng tôi không nhận thức được nội dung liên quan đến dữ liệu được truyền đi cũng như cách sử dụng của XING. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách về quyền riêng tư của XING tại https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
7.) Trên các trang web của chúng tôi cũng có các trình cắm được cung cấp bởi Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, Hoa Kỳ. Plugin Tumblr có thể được xác định bằng nút “Tumblr” trên trang web của chúng tôi. Nếu quý vị nhấp vào nút Tumblr trong khi quý vị đăng nhập vào tài khoản Tumblr của quý vị thì quý vị có thể kết nối hoặc chia sẻ nội dung của các trang web chúng tôi trên hồ sơ Tumblr của quý vị . Điều này cho phép Tumblr lập bản đồ ghé thăm của các trang web chúng tôi đối với tài khoản người dùng. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng, với tư cách nhà điều hành trang web, chúng tôi không nhận thức được bất kỳ nội dung liên quan đến dữ liệu truyền đi cũng như việc sử dụng nó bởi Tumblr. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách bảo mật: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
8.) Chúng tôi sử dụng trình cắm được cung cấp bởi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, tức được cung cấp bởi Google Inc.. Nếu quý vị đang sử dụng plugin YouTube trên các trang web của chúng tôi, túc là nút YouTube thì plugin này sẽ kết nối quý vị với máy chủ của YouTube, có nghĩa là YouTube sẽ được thông báo về trang web quý vị đã truy cập. Khi đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, quý vị cho phép YouTube lập bản đồ hành vi người dùng Internet và kết nối nó với hồ sơ cá nhân của quý vị. Thông tin bổ sung về bảo mật dữ liệu của YouTube hiện có tại: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/policy.html.
9.) Việc đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau trên trang web của chúng tôi có thể được thực hiện thông qua các trình cắm đăng nhập xã hội của Twitter Inc. (“Sign in with Twitter”) hoặc “Twitter Sign-In”, bởi Facebook Inc. (“Sign in with Facebook”) hoặc “Facebook Connect” cũng như của Google Inc. (“Sign in with Google”) hoặc “Google Plus Sign-In”. Các trình cắm này cho phép quý vị đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau trên trang web của chúng tôi thông qua hồ sơ mạng xã hội của quý vị. Để đăng ký qua trình cắm xã hội, quý vị sẽ được kết nối với mạng xã hội tương ứng thông qua giao diện, tức là một cửa sổ mới thuộc mạng xã hội tương ứng (“API”) sẽ mở ra để ủy quyền. Sau đó quý vị sẽ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của hồ sơ xã hội tương ứng. Lưu ý rằng chúng tôi không nhận được bất kỳ kiến ​​thức nào về dữ liệu truy cập hồ sơ trên mạng xã hội của quý vị ngoại trừ việc chúng tôi sẽ biết tên người dùng đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Đồng thời, quý vị sẽ được thông báo loại dữ liệu nào liên quan đến hồ sơ xã hội công khai của quý vị và quyền truy cập hồ sơ xã hội công khai của quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi, tức cho ứng dụng trên trang web chúng tôi phù hợp với các điều khoản sử dụng của mạng xã hội tương ứng. Dữ liệu và quyền truy cập này chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký hoặc đăng nhập của quý vị, nghĩa là chúng tôi sẽ không đăng bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ xã hội của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị và chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin về hồ sơ của quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào. Không có liên kết vĩnh viễn giữa hồ sơ của quý vị và ứng dụng của chúng tôi bởi vì quý vị có thể hủy bất kỳ quyền truy cập ứng dụng của chúng tôi đối với hồ sơ của quý vị bằng cách tắt truy cập của ứng dụng trong cài đặt hồ sơ quý vị trên mạng xã hội tương ứng. Để biết thêm thông tin về trình cắm đăng nhập mạng xã hội, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của mạng xã hội tương ứng.
10.) Ứng dụng trò chuyện trực tuyến (“chat”) của chúng tôi cho phép giao tiếp giữa khách truy cập trên các trang web của chúng tôi. Do quý vị cần đăng nhập thông qua trình cắm đăng nhập xã hội, quý vị sẽ được chat nhắc quý vị xác nhận quyền truy cập các loại dữ liệu khác nhau liên quan đến hồ sơ xã hội công khai của quý vị. Đây là để ngăn chặn việc lạm dụng nền tảng truyền thông của chúng tôi để truyền bá nội dung bất hợp pháp. Do đó, bản ghi (thời gian, người dùng, IP, nội dung) được tạo ra cho phòng chat công cộng và lưu trữ trong 90 ngày trên máy chủ của chúng tôi, sau đó các bản ghi này sẽ bị xóa hoàn toàn. Dữ liệu liên quan đến người dùng hoặc lịch sử phòng chat công cộng không bao giờ được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào. Đối với các phòng chat riêng tư, không có bất kỳ bản ghi về nội dung hoặc người dùng được tạo ra. Tất cả các nội dung của chat, dù là riêng tư hay công cộng, được sử dụng riêng cho việc giao tiếp giữa khách truy cập trang web của chúng tôi.
11.) Nội dung của bên thứ ba (issuu, SlideShare, YouTube, SoundCloud, v.v.) trên trang web của chúng tôi được nhúng qua khung nội tuyến (“iframe”). Khi các nội dung này được truy cập, dữ liệu có thể được chuyển giao cho các bên thứ ba qua phạm vi mà chúng tôi không có ảnh hưởng đến. Chúng tôi đề nghị tìm kiếm thêm thông tin về chính sách bảo mật của bên thứ ba tương ứng.

Điều 7. Thông báo, sửa chữa và xóa dữ liệu

Theo điều 35 trong đạo luật bảo vệ dữ liệu CHLB Đức (BDSG), quý vị có quyền được thông báo về dữ liệu cá nhân của quý vị mà được lưu trữ và quyền điều chỉnh dữ liệu không chính xác, quyền ngăn chặn và xóa bỏ nó.

Để biết thêm thông tin về dữ liệu cá nhân của quý vị nhằm mục đích điều chỉnh dữ liệu không chính xác, để ngăn chặn hoặc xóa bỏ nó cũng như các câu hỏi khác về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Tên công ty: Arvigor Trading & Co. GmbH
Địa chỉ: Glinkastr. 32, 10117 Berlin, CHLB Đức
Địa chỉ e-mail: [email protected]

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ sẽ bị xóa ngay sau khi các mục đích nêu trong chính sách này không yêu cầu phải lưu trữ nó nữa và khi không có yêu cầu pháp lý đối với việc lưu trữ dữ liệu ngăn cản chúng tôi làm như vậy.

Điều 8. Thiết bị di động

Các quy định của chính sách bảo mật này cũng được áp dụng cho truy cập di động và các thiết bị di động.

Điều 9. Biểu mẫu liên hệ

Các dữ liệu cá nhân được nhập vào biểu mẫu liên hệ để giao tiếp hoặc liên lạc với khách hàng của chúng tôi và các đối tác khác trong giao dịch kinh doanh cũng như để giải quyết các vấn đề kinh doanh hàng ngày của công ty chúng tôi được truyền qua hệ thông e-mail của chúng tôi thành một e-mail cho duy nhất các mục đích nêu ở trên.

Điều 10. Sửa đổi chính sách bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo vệ dữ liệu này để thích ứng nó do một tình trạng pháp luật luôn thay đổi, để điều chỉnh dịch vụ và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, điều này chỉ được áp dụng cho các điều liên quan đến thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu không ảnh hưởng đến các điều khoản của mối quan hệ hợp đồng với người dùng hoặc khách hàng của chúng tôi. Để tìm thấy sụ thay đổi nội dung của chính sách bảo vệ dữ liệu trong tương lai quý vị hãy tham khảo các trang web của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 9 năm 2017