Ngày bắt đầu: 10/12/2019 - Ngày kết thúc: 12/12/2019

Nơi: Riyadh International Convention & Exhibition Center

EXPO Saudi International Pharma thứ 2 là một nền tảng kết nối các doanh nghiệp, quan chức nhà nước và các nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong ngành dược phẩm.
Các trung tâm nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp công nghệ sinh học hoặc các công ty dược phẩm trong số những người khác có thể nắm bắt cơ hội này để phát triển kinh doanh và mở rộng mạng lưới của họ.