Ngày bắt đầu: 10/12/2019 - Ngày kết thúc: 12/12/2019

Nơi: Riyadh International Convention & Exhibition Center

Medlab EXPO Saudi International thứ 2 là một nền tảng kết nối các doanh nghiệp, quan chức nhà nước và các nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thiết bị y tế & phòng thí nghiệm. Các trung tâm y tế, phòng thí nghiệm lâm sàng, nhà sản xuất thiết bị thí nghiệm hoặc nhà sản xuất dụng cụ & dụng cụ y tế trong số những người khác có thể nắm bắt cơ hội này để phát triển kinh doanh và mở rộng mạng lưới của họ.