Ngày bắt đầu: 10/12/2019 - Ngày kết thúc: 12/12/2019

Nơi: Riyadh International Convention & Exhibition Center