Chúng tôi nghiên cứu và đàm phán với những đối tác thương mại toàn cầu. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về tất cả các vấn đề thương mại quốc tế.

Mạng lưới đối tác thương mại quốc tế bền vững là chìa khóa cho sự tăng trưởng hữu cơ dài hạn cho doanh nghiệp quý vị. Do đó, chúng tôi được khuyến khích để đảm bảo rằng, đối tác thương mại của quý vị phù hợp với tham vọng kinh doanh quý vị.

Vì thế, dịch vụ tư vấn và môi giới thương mại cho doanh nghiệp chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới thương mại cơ bản và dịch vụ tư vấn vàng. Qúy vị có thể nâng cấp gói dịch vụ sau đây. Hãy đặt dịch vụ cơ bản của chúng tôi với khoản phí một lần là 149 EUR.

 • Tư vấn thương mại & Môi giới thương mại
  149 EUR hoặc 349 - 549 EUR hoặc 299 - 999 EUR/ngày
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm xác định và đánh giá cơ bản 5 đối tác thương mại tiềm năng, bản tóm tắt (1-2 trang) với thông tin kinh doanh và chi tiết liên lạc. Lệ phí: 149 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm xác định và kiểm tra kỹ lưỡng cho 5-10 đối tác thương mại, hỗ trợ về hợp đồng và các vấn đề pháp lý thương mại (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), đàm phán với các đối tác thương mại, báo cáo điều hành (1500 – 3500 từ) với thông tin kinh doanh và chi tiết liên lạc, giám sát các giao dịch thanh toán (theo nhu cầu), tư vấn (1 tiếng) về cơ cấu kinh doanh thương mại. Lệ phí: 349 EUR – 549 EUR.
  Dịch vụ vàng: Bất kỳ gói dịch vụ kết hợp nào của chúng tôi đều có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng của chúng tôi bao gồm truy cập ưu tiên đối với các chuyên gia tư vấn. Lệ phí: từ 299 – 999 EUR/ngày.

Chúng tôi thu mua hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ cho doanh nghiệp quý vị trên thị trường toàn cầu để cải thiện chuỗi cung ứng và đa dạng hoá các hoạt động mua sắm của doanh nghiệp.

Hãy cung cấp cho chúng tôi chi tiết về sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ mà quý vị muốn chúng tôi thu mua bao gồm mức giá, nguồn gốc nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, tài liệu và hướng dẫn sử dụng, ngày sản xuất, mẫu, tài liệu đồ họa, thông số kỹ thuật, ngày đến dự kiến và bất kỳ thông tin cụ thể nào để đảm bảo quá trình mua sắm có hiệu quả.

Chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm kỹ thuật, cho dù phụ tùng hoặc máy móc thiết bị cùng công nghệ tiên tiến.

 • Thu mua toàn cầu
  99 EUR - 299 EUR hoặc 0,1-5,0%
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm đánh giá sơ bộ, xác định và thông tin liên lạc của 3 nhà cung cấp (tối đa 3 quốc gia), báo giá dịch vụ hoặc sản phẩm, chi tiết giao hàng và chi phí, lấy mẫu (theo nhu cầu), bản tóm tắt điều hành bằng văn bản (2-5 trang). Lệ phí: 99 EUR – 299 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá rộng rãi các nhà cung cấp tiềm năng trên toàn cầu, nhận diện và chi tiết liên lạc của tối thiểu 4 và tối đa 10 nhà cung cấp, liên lạc trực tiếp với các nhà cung cấp, thăm trang sản xuất (theo nhu cầu và không bao gồm), xếp hạng các dịch vụ hoặc sản phẩm, chi tiết và chi phí vận chuyển, lấy mẫu (theo nhu cầu), báo cáo điều hành (3-8 trang), giám sát giao hàng (theo nhu cầu), giám sát thanh toán (theo nhu cầu), giải quyết các vấn đề về hợp đồng (với các văn phòng luật sư theo nhu cầu), giám sát và sắp xếp giao hàng. Lệ phí: 0,1% – 5,0% (5% hoặc 499 EUR: 1-9,9 nghìn EUR, 4,9-3,1%: 10-24,9 nghìn EUR, 3-2,1%: 25-49,9 nghìn EUR, 2-1,1%: 50-499 nghìn EUR, 1-0,1%: > 500 nghìn EUR) tổng giá trị ròng bằng EUR đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ mua sắm. Phí tối thiểu là 499 EUR.

Chúng tôi phát triển kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp quý vị để tận dụng tối đa tiềm năng tăng trưởng.

Việc mở rộng kinh doanh của quý vị trên thị trường quốc tế đòi hỏi một cấu trúc tổ chức hiệu quả, tiếp thị sản phẩm và các chiến lược định vị thương hiệu, chiến lược bán hàng và phân phối, một mạng lưới phân phối và đối tác bán hàng đáng tin cậy, một khung pháp lý nhất quán để vận hành và phát triển doanh nghiệp quý vị nhằm tăng cường doanh thu của doanh nghiệp tại các thị trường mới.

Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp quý vị một dịch vụ cơ bản và dịch vụ cao cấp để phát triển kinh doanh. Hãy đặt dịch vụ cơ bản của chúng tôi chỉ với phí một lần là 499 EUR.

Đối với dịch vụ cao cấp của chúng tôi, khoảng thời gian tối thiểu đề nghị hợp tác phát triển kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp quý vị là 3 tháng, trong khi 6 tháng được đề nghị để có được kết quả lâu dài.

 • Phát triển kinh doanh
  499 EUR hoặc 799 EUR - 2999 EUR/tháng
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm phân tích & báo cáo bằng văn bản (2500 – 5000 từ) và tư vấn (2 tiếng) về chiến lược tiếp thị sản phẩm và chiến lược định vị thương hiệu, chiến lược bán hàng và phân phối, xác định 5 đối tác phân phối và bán hàng, các yêu cầu pháp lý và quy định về nhập thị trường, thảo luận chiến lược tăng trưởng kinh doanh. Lệ phí: 499 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm xác định và thu thập khách hàng & quan hệ đối tác kinh doanh, xác định và kiểm tra kỹ lưỡng các đối tác phân phối và bán hàng (5-10), hỗ trợ chuẩn bị các hợp đồng hợp tác pháp lý (theo yêu cầu với các văn phòng luật sư), đàm phán với bên hợp tác (thư bày tỏ ý định theo nhu cầu), tiếp thị sản phẩm và định vị thương hiệu, đóng gói lại và đổi thương hiệu (theo nhu cầu và không bao gồm), đăng ký nhãn hiệu (theo nhu cầu và không bao gồm), xác định và thực hiện các chiến lược bán hàng và phân phối, phân tích các giải pháp thương mại điện tử, xác định và xử lý các yêu cầu pháp lý và quy định cho nhập thị trường (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), thành lập pháp nhân công ty ở nước ngoài (theo nhu cầu), tác dụng đòn bẩy và tối ưu hóa cơ sở khách hàng hiện tại và cơ sở hạ tầng tổ chức, quản lý hậu cần. Lệ phí: 1199 EUR – 2599 EUR/tháng (3 tháng), 1299 EUR – 2399 EUR/tháng (6 tháng), 949 EUR – 1799 EUR/tháng (12 tháng), 799 EUR – 1499 EUR/tháng (> 12 tháng).

Chúng tôi phân tích những thị trường quốc tế mà doanh nghiệp quý vị sẽ thâm nhập, tức để giảm rủi ro cho doanh nghiệp quý vị và để có được kết quả tối ưu thông qua thị trường.

Vào một thời điểm nào đó, một trạng thái gần như bão hòa thị trường trong ranh giới của thị trường ở trong nước quý vị sẽ làm giảm tiềm năng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp quý vị. Việc mở rộng thị trường, thông qua việc thu thập các phân khúc khách hàng quốc tế mới hoặc thông qua việc tối ưu danh mục sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp quý vị, đòi hỏi sự tận dụng các công cụ phân tích để phát triển năng lực kinh doanh của doanh nghiệp nhằm vượt qua ranh giới đó.

Do đó, dịch vụ cơ bản và dịch vụ cao cấp chúng tôi sẽ bổ sung cho triển vọng kinh doanh và sẽ tùy chỉnh các chiến lược mở rộng thị trường của doanh nghiệp quý vị để tạo ra giá trị lâu dài vượt trội cho doanh nghiệp quý vị.

 • Phát triển thị trường
  499 EUR - 999 EUR hoặc 1199 EUR - 1499 EUR
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm phân tích tổng hợp quốc tế về nhập thị trường, xác định 3-5 quốc gia tiềm năng để nhập thị trường, nghiên cứu về các rào cản gia nhập thị trường, nghiên cứu về tiềm năng thị trường và rủi ro thị trường, phân tích phân khúc khách hàng, phân tích cạnh tranh, phân tích sự tăng trưởng thị trường (3-5 quốc gia), phân tích môi trường chính trị, phân tích các xu hướng thị trường, báo cáo thị trường cơ bản theo tiêu chuẩn khoa học (2500 – 7500 từ), lời khuyên cuối cùng (1-3 tiếng). Lệ phí: 499 EUR – 999 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm phân tích tổng hợp quốc tế về nhập thị trường, xác định 5-8 quốc gia có tiềm năng cao để nhập thị trường, nghiên cứu về các rào cản gia nhập thị trường, nghiên cứu về tiềm năng thị trường và rủi ro thị trường, phân tích phân khúc khách hàng, phân tích tổng hợp cạnh tranh, phân tích sự tăng trưởng thị trường (5-8 quốc gia), phân tích môi trường chính trị (5-8 quốc gia), phân tích tổng hợp về xu hướng thị trường, phân tích dữ liệu thị trường, thảo luận các kênh tiếp thị, phân tích danh sách đầu tư sản phẩm, thảo luận về biến thể và điều chỉnh sản phẩm, thảo luận chiến lược định giá, thảo luận các chiến lược thâm nhập thị trường, báo cáo thị trường cao cấp theo tiêu chuẩn khoa học (5000 – 10000 từ), tư vấn (3-5 tiếng). Lệ phí: 1199 EUR – 1499 EUR.

Chúng tôi quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu để doanh nghiệp quý vị sẽ dành được năng suất tổ chức mà ủng hộ sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Hãy cung cấp cho chúng tôi chi tiết về sản phẩm hoặc hàng hóa mà doanh nghiệp quý vị muốn xuất khẩu bao gồm đơn vị hoặc khối lượng, địa điểm xuất xứ, địa điểm nhập khẩu, ngày nhập hàng, yêu cầu bảo hiểm, thông tin hải quan, chi tiết kỹ thuật và bất kỳ thông tin cụ thể nào khác liên quan đến kinh doanh xuất khẩu quý vị.

 • Quản lý xuất nhập khẩu
  699 EUR - 1199 EUR hoặc 0,1-12,0%
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm kế hoạch cơ bản và tổ chức kinh doanh xuất khẩu, xác định và cung cấp các lựa chọn vận chuyển cơ bản, định giá các lựa chọn vận chuyển cơ bản, kế hoạch kinh doanh xuất khẩu cơ bản, xác định các quy định pháp lý cho quá trình xuất khẩu, chuẩn bị các văn bản xuất nhập khẩu (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), xử lý việc hải quan, đàm phán với các đối tác và chính quyền, thư từ. Lệ phí: 699 EUR – 1199 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm kế hoạch cao cấp và tổ chức xuất khẩu, xác định và cung cấp các lựa chọn vận chuyển cao cấp, định giá các lựa chọn vận chuyển cao cấp, kế hoạch kinh doanh xuất khẩu cao cấp, xác định các quy định pháp lý cho quá trình xuất khẩu, chuẩn bị các văn bản xuất nhập khẩu (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), cấp giấy xác nhận và bản dịch (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư và dịch thuật), xử lý việc hải quan, đàm phán với chính quyền và cơ quan chức năng, thư từ. Lệ phí: 0,1 – 12,0% (12% hoặc 1199 EUR: 1-9,9 nghìn EUR, 11,9-6,1%: 10-24,9 nghìn EUR, 6-5,1%: 25-49,9 nghìn EUR, 5-1,1%: 50-499 nghìn EUR, 1-0,1%: > 500 nghìn EUR) tổng giá trị ròng bằng EUR đối với sản phẩm hoặc hàng hoá xuất khẩu. Phí tối thiểu là 1199 EUR.

Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp quý vị và thúc đẩy doanh số bán hàng quốc tế cho hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp quý vị có được thị phần và danh tiếng đáng nhớ.

Để thành lập một pháp nhân tại các thị trường nước ngoài, bao gồm cả cơ sở bán hàng và phân phối đòi hỏi chi phí cao và nhiều rủi ro. Thay vào đó hãy trở thành đối tác của chúng tôi. Dịch vụ cao cấp của chúng tôi cung cấp cho nhà sản xuất một nền tảng đầy đủ cùng một điểm tiếp xúc tập trung cho hết khách hàng doanh nghiệp ở nước ngoài cua doanh nghiệp quý vị để phân phối hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Qua cửa hàng TT hay thông qua các kênh bán hàng khác, chúng tôi bán và phân phối hàng hoá và sản phẩm của doanh nghiệp quý vị trực tiếp. Thêm nữa, chúng tôi định vị thương hiệu doanh nghiệp quý vị và lo hẳn cho hết việc tiếp thị thương mại và quan hệ công chúng trên blog thương mại của chúng tôi.

 • Dại lý sản xuât và bán hàng
  549 EUR - 1749 EUR hàng tháng & phí biến đổi
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm đại diện cho nhà sản xuất và đại diện phân phối, bán hàng hoặc giới thiệu đối tác phân phối, tiếp thị trực tuyến, hợp tác với mạng lưới và các tổ chức công cộng, hợp tác với các cơ quan hành chính và các đối tác kinh doanh, quản lý dự án, đặt kế hoạch sự kiện bán hàng hoặc cho phái đoàn thương mại (theo nhu cầu và không bao gồm), tổ chức sự kiện bán hàng và tiếp thị hoặc cho phái đoàn thương mại (theo yêu cầu và không bao gồm). Lệ phí: 749 EUR – 1749 EUR/tháng (6 tháng), 649 EUR – 1549 EUR/tháng (9 tháng), 599 EUR – 1449 EUR/tháng (12 tháng), 549 EUR – 1349 EUR/tháng (> 12 tháng) là phí cố định. Chi phí biến đổi phụ thuộc vào hiệu suất được đo lường trong khoảng thời gian 2 tháng dựa trên số lượng bán hàng và đặc điểm của sản phẩm và khách hàng.

Chúng tôi bán hàng hoá xuất khẩu, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị trên quy mô toàn cầu theo cách trung lập chi phí nhất có thể.

Để tăng doanh thu xuất khẩu toàn cầu của doanh nghiệp quý vị, tư vấn thương mại cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa một cơ sở hạ tầng bán hàng và phân phối tuyệt vời với chi phí trung lập để bán hàng hóa và sản phẩm dựa trên mô hình hoa hồng cố định. Phí hoa hồng cố định là tối thiểu 15% và nó chỉ được áp dụng cho mỗi đơn vị hoặc khối lượng hàng hoá, sản phẩm hay dịch vụ khi bán được. Nếu cần thì chúng tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ hậu cần (kho bãi, vận chuyển và vận tải, v.v.), nhân viên bán hàng và nhân viên hỗ trợ chuyên môn và có kinh nghiệm dựa trên giá cố định.

Thông qua cửa hàng TT của chúng tôi hoặc các kênh bán hàng trực tuyến khác, chúng tôi bán trực tiếp sản phẩm của doanh nghiệp quý vị.

 • Đại lý xuất khẩu và phân phối
  Tối thiểu 15% hoặc/& phí cố định

  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm bán hàng và phân phối hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ mà đều có thể kết hợp với hậu cần & giao hàng, sàn giao dịch thương mại điện tử, nhân viên bán hàng và hỗ trợ. Lệ phí: Phí hoa hồng tối thiểu là 15% cho mỗi đơn vị được bán và được tính theo đặc thù của hàng hoá, sản phẩm hay dịch vụ cùng với cơ sở hạ tầng cần thiết. Nếu được yêu cầu thì một khoản phí cố định bổ sung được tính cho hậu cần & giao hàng, sàn giao dịch thương mại điện tử, nhân viên bán hàng và hỗ trợ.

Chúng tôi tạo các khái niệm và chiến dịch tiếp thị thương mại để nhấn mạnh sự hấp dẫn của doanh nghiệp qúy vị đối với các khách hàng doanh nghiệp hiện tại và mới.

Tiếp thị thương mại là một công cụ chuỗi cung cấp thiết yếu để định vị, phân biệt và truyền đạt công ty, thương hiệu, dòng sản phẩm và dịch vụ của quý vị trong một thị trường hiện tại với các khách hàng hiện tại hoặc mới, tức là để cải thiện mối quan hệ thương mại và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp quý vị, từ đó tăng thêm doanh thu và độ phân phối sản phẩm và dịch vụ quý vị.

Để cạnh tranh để kiếm khách hàng doanh nghiệp hiện tại hoặc mới ở các thị trường mới đòi hỏi doanh nghiệp phải quý vị điều chỉnh thông điệp của quý vị cho khách hàng doanh nghiệp quý vị. Một đề xuất bán hàng độc đáo.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay với một trang quảng cáo miễn phí hoặc trở thành tác giả khách trên blog thương mại của chúng tôi để quảng bá doanh nghiệp của quý vị, để tìm hiểu thêm về khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp quý vị.

 • Tiếp thị thương mại & Quảng cáo
  249 EUR - 1399 EUR hoặc/& tối thiểu 1599 EUR
  Dịch vụ cơ bản: Cung cấp chương trình tiếp thị thương mại, chiến lược quan hệ công chúng, thiết kế khái niệm thương hiệu, khái niệm thương thuyết thương mại (ví dụ như các điều khoản thanh toán và vận chuyển, chuyển giao bí quyết, các giá), các tài liệu tiếp thị thương mại (ví dụ như bảng quảng cáo, tường trình công ty, bộ dụng cụ truyền thông), tối ưu hóa danh mục sản phẩm. Lệ phí: 249 EUR – 1399 EUR. Dịch vụ cao cấp: Cung cấp chiến dịch quảng cáo trực tuyến, chiến dịch báo chí, chiến dịch xây dựng thương hiệu. Lệ phí: Tối thiểu 1599 EUR.
 • Tư vấn TM & Môi giới TM
  149 EUR hoặc 349 - 549 EUR hoặc 299 - 999 EUR/ngày
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm xác định và đánh giá cơ bản 5 đối tác thương mại tiềm năng, bản tóm tắt (1-2 trang) với thông tin kinh doanh và chi tiết liên lạc. Lệ phí: 149 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm xác định và kiểm tra kỹ lưỡng cho 5-10 đối tác thương mại, hỗ trợ về hợp đồng và các vấn đề pháp lý thương mại (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), đàm phán với các đối tác thương mại, báo cáo điều hành (1500 – 3500 từ) với thông tin kinh doanh và chi tiết liên lạc, giám sát các giao dịch thanh toán (theo nhu cầu), tư vấn (1 tiếng) về cơ cấu kinh doanh thương mại. Lệ phí: 349 EUR – 549 EUR.
  Dịch vụ vàng: Bất kỳ gói dịch vụ kết hợp nào của chúng tôi đều có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng của chúng tôi bao gồm truy cập ưu tiên đối với các chuyên gia tư vấn. Lệ phí: từ 299 – 999 EUR/ngày.
 • Thu mua toàn cầu
  99 EUR - 299 EUR hoặc 0,1-5,0%
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm đánh giá sơ bộ, xác định và thông tin liên lạc của 3 nhà cung cấp (tối đa 3 quốc gia), báo giá dịch vụ hoặc sản phẩm, chi tiết giao hàng và chi phí, lấy mẫu (theo nhu cầu), bản tóm tắt điều hành bằng văn bản (2-5 trang). Lệ phí: 99 EUR – 299 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá rộng rãi các nhà cung cấp tiềm năng trên toàn cầu, nhận diện và chi tiết liên lạc của tối thiểu 4 và tối đa 10 nhà cung cấp, liên lạc trực tiếp với các nhà cung cấp, thăm trang sản xuất (theo nhu cầu và không bao gồm), xếp hạng các dịch vụ hoặc sản phẩm, chi tiết và chi phí vận chuyển, lấy mẫu (theo nhu cầu), báo cáo điều hành (3-8 trang), giám sát giao hàng (theo nhu cầu), giám sát thanh toán (theo nhu cầu), giải quyết các vấn đề về hợp đồng (với các văn phòng luật sư theo nhu cầu), giám sát và sắp xếp giao hàng. Lệ phí: 0,1% – 5,0% (5% hoặc 499 EUR: 1-9,9 nghìn EUR, 4,9-3,1%: 10-24,9 nghìn EUR, 3-2,1%: 25-49,9 nghìn EUR, 2-1,1%: 50-499 nghìn EUR, 1-0,1%: > 500 nghìn EUR) tổng giá trị ròng bằng EUR đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ mua sắm. Phí tối thiểu là 499 EUR.
 • Phát triển kinh doanh
  499 EUR hoặc 799 EUR - 2999 EUR/tháng
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm phân tích & báo cáo bằng văn bản (2500 – 5000 từ) và tư vấn (2 tiếng) về chiến lược tiếp thị sản phẩm và chiến lược định vị thương hiệu, chiến lược bán hàng và phân phối, xác định 5 đối tác phân phối và bán hàng, các yêu cầu pháp lý và quy định về nhập thị trường, thảo luận chiến lược tăng trưởng kinh doanh. Lệ phí: 499 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm xác định và thu thập khách hàng & quan hệ đối tác kinh doanh, xác định và kiểm tra kỹ lưỡng các đối tác phân phối và bán hàng (5-10), hỗ trợ chuẩn bị các hợp đồng hợp tác pháp lý (theo yêu cầu với các văn phòng luật sư), đàm phán với bên hợp tác (thư bày tỏ ý định theo nhu cầu), tiếp thị sản phẩm và định vị thương hiệu, đóng gói lại và đổi thương hiệu (theo nhu cầu và không bao gồm), đăng ký nhãn hiệu (theo nhu cầu và không bao gồm), xác định và thực hiện các chiến lược bán hàng và phân phối, phân tích các giải pháp thương mại điện tử, xác định và xử lý các yêu cầu pháp lý và quy định cho nhập thị trường (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), thành lập pháp nhân công ty ở nước ngoài (theo nhu cầu), tác dụng đòn bẩy và tối ưu hóa cơ sở khách hàng hiện tại và cơ sở hạ tầng tổ chức, quản lý hậu cần. Lệ phí: 1199 EUR – 2599 EUR/tháng (3 tháng), 1299 EUR – 2399 EUR/tháng (6 tháng), 949 EUR – 1799 EUR/tháng (12 tháng), 799 EUR – 1499 EUR/tháng (> 12 tháng).
 • Phát triển thị trường
  499 EUR - 999 EUR hoặc 1199 EUR - 1499 EUR
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm phân tích tổng hợp quốc tế về nhập thị trường, xác định 3-5 quốc gia tiềm năng để nhập thị trường, nghiên cứu về các rào cản gia nhập thị trường, nghiên cứu về tiềm năng thị trường và rủi ro thị trường, phân tích phân khúc khách hàng, phân tích cạnh tranh, phân tích sự tăng trưởng thị trường (3-5 quốc gia), phân tích môi trường chính trị, phân tích các xu hướng thị trường, báo cáo thị trường cơ bản theo tiêu chuẩn khoa học (2500 – 7500 từ), lời khuyên cuối cùng (1-3 tiếng). Lệ phí: 499 EUR – 999 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm phân tích tổng hợp quốc tế về nhập thị trường, xác định 5-8 quốc gia có tiềm năng cao để nhập thị trường, nghiên cứu về các rào cản gia nhập thị trường, nghiên cứu về tiềm năng thị trường và rủi ro thị trường, phân tích phân khúc khách hàng, phân tích tổng hợp cạnh tranh, phân tích sự tăng trưởng thị trường (5-8 quốc gia), phân tích môi trường chính trị (5-8 quốc gia), phân tích tổng hợp về xu hướng thị trường, phân tích dữ liệu thị trường, thảo luận các kênh tiếp thị, phân tích danh sách đầu tư sản phẩm, thảo luận về biến thể và điều chỉnh sản phẩm, thảo luận chiến lược định giá, thảo luận các chiến lược thâm nhập thị trường, báo cáo thị trường cao cấp theo tiêu chuẩn khoa học (5000 – 10000 từ), tư vấn (3-5 tiếng). Lệ phí: 1199 EUR – 1499 EUR.
 • Quản lý xuất nhập khẩu
  699 EUR - 1199 EUR hoặc 0,1-12,0%
  Dịch vụ cơ bản: Bao gồm kế hoạch cơ bản và tổ chức kinh doanh xuất khẩu, xác định và cung cấp các lựa chọn vận chuyển cơ bản, định giá các lựa chọn vận chuyển cơ bản, kế hoạch kinh doanh xuất khẩu cơ bản, xác định các quy định pháp lý cho quá trình xuất khẩu, chuẩn bị các văn bản xuất nhập khẩu (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), xử lý việc hải quan, đàm phán với các đối tác và chính quyền, thư từ. Lệ phí: 699 EUR – 1199 EUR.
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm kế hoạch cao cấp và tổ chức xuất khẩu, xác định và cung cấp các lựa chọn vận chuyển cao cấp, định giá các lựa chọn vận chuyển cao cấp, kế hoạch kinh doanh xuất khẩu cao cấp, xác định các quy định pháp lý cho quá trình xuất khẩu, chuẩn bị các văn bản xuất nhập khẩu (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư), cấp giấy xác nhận và bản dịch (theo nhu cầu với các văn phòng luật sư và dịch thuật), xử lý việc hải quan, đàm phán với chính quyền và cơ quan chức năng, thư từ. Lệ phí: 0,1 – 12,0% (12% hoặc 1199 EUR: 1-9,9 nghìn EUR, 11,9-6,1%: 10-24,9 nghìn EUR, 6-5,1%: 25-49,9 nghìn EUR, 5-1,1%: 50-499 nghìn EUR , 1-0,1%: > 500 nghìn EUR) tổng giá trị ròng bằng EUR đối với sản phẩm hoặc hàng hoá xuất khẩu. Phí tối thiểu là 1199 EUR.
 • Đại lý sản xuất và bán hàng
  549 EUR - 1749 EUR hàng tháng & phí biến đổi
  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm đại diện cho nhà sản xuất và đại diện phân phối, bán hàng hoặc giới thiệu đối tác phân phối, tiếp thị trực tuyến, hợp tác với mạng lưới và các tổ chức công cộng, hợp tác với các cơ quan hành chính và các đối tác kinh doanh, quản lý dự án, đặt kế hoạch sự kiện bán hàng hoặc cho phái đoàn thương mại (theo nhu cầu và không bao gồm), tổ chức sự kiện bán hàng và tiếp thị hoặc cho phái đoàn thương mại (theo yêu cầu và không bao gồm). Lệ phí: 749 EUR – 1749 EUR/tháng (6 tháng), 649 EUR – 1549 EUR/tháng (9 tháng), 599 EUR – 1449 EUR/tháng (12 tháng), 549 EUR – 1349 EUR/tháng (> 12 tháng) là phí cố định. Chi phí biến đổi phụ thuộc vào hiệu suất được đo lường trong khoảng thời gian 2 tháng dựa trên số lượng bán hàng và đặc điểm của sản phẩm và khách hàng.
 • Đại lý xuất khẩu và phân phối
  Tối thiểu 15% hoặc/& phí cố định

  Dịch vụ cao cấp: Bao gồm bán hàng và phân phối hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ mà đều có thể kết hợp với hậu cần & giao hàng, sàn giao dịch thương mại điện tử, nhân viên bán hàng và hỗ trợ. Lệ phí: Phí hoa hồng tối thiểu là 15% cho mỗi đơn vị được bán và được tính theo đặc thù của hàng hoá, sản phẩm hay dịch vụ cùng với cơ sở hạ tầng cần thiết. Nếu được yêu cầu thì một khoản phí cố định bổ sung được tính cho hậu cần & giao hàng, sàn giao dịch thương mại điện tử, nhân viên bán hàng và hỗ trợ.

 • Tiếp thị thương mại & Quảng cáo
  249 EUR - 1399 EUR hoặc/& tối thiểu 1599 EUR
  Dịch vụ cơ bản: Cung cấp chương trình tiếp thị thương mại, chiến lược quan hệ công chúng, thiết kế khái niệm thương hiệu, khái niệm thương thuyết thương mại (ví dụ như các điều khoản thanh toán và vận chuyển, chuyển giao bí quyết, các giá), các tài liệu tiếp thị thương mại (ví dụ như bảng quảng cáo, tường trình công ty, bộ dụng cụ truyền thông), tối ưu hóa danh mục sản phẩm. Lệ phí: 249 EUR – 1399 EUR. Dịch vụ cao cấp: Cung cấp chiến dịch quảng cáo trực tuyến, chiến dịch báo chí, chiến dịch xây dựng thương hiệu. Lệ phí: Tối thiểu 1599 EUR.

Tỷ giá ngoại tệ

EUR1
Euro. European Union
=
1,12
USD –0,58%
0,86
GBP –0,46%
71,88
RUB +0,53%
26.025,94
VND –0,38%

Tỷ giá ngoại tệ bằng EUR vào April 24, 2019

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận giá chính xác.

E: [email protected]
ĐT: +49 30 28867307
F: +49 32 226412907

Arvigor Trading & Co. GmbH
Glinkastr. 32
10117 Berlin

Tất cả chi phí bao gồm 19 % VAT (thuế giá trị gia tăng). Cập nhật: ngày 10 tháng 2 năm 2019

Privacy Preference Center

  Essential Website Cookies

  These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

  Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.

  Google Analytics Cookies

  These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

  If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here.

  Google Analytics

  Other External Services

  We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

  Google Webfonts, Google Maps, Youtube video embeds