Hoạt động kinh doanh của bạn chỉ có một. Chúng tôi xem xét thực tiễn này trong phương pháp tiếp cận được thiết kế riêng cho từng khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các dịch vụ thương mại quốc tế, đặc biệt là tư vấn thương mại, và các giải pháp thương mại quốc tế riêng phù hợp cho việc quốc tế hóa và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh của bạn nhằm đa dạng hóa các kênh bán hàng và tăng doanh số bán hàng cho bạn.

Chúng tôi có cấu trúc chi phí minh bạch để giảm thiểu rủi ro cũng như một nền tảng thương mại quốc tế mạch lạc, giúp tập trung hoạt động kinh doanh của bạn thông qua các dịch vụ thương mại quốc tế, tạo điều kiện giao dịch thông qua cửa hàng trực tuyến cùng một hệ thống quan hệ công chúng và tiếp thị tích hợp của chúng tôi. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành và tối ưu hóa cấu trúc kinh doanh của bạn.

Có, về cơ bản chúng tôi quan tâm. Bạn nên đính kèm bảng giá vào catalog hoặc ít nhất cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh, điều khoản và mẫu giá của bạn.

Có, chúng tôi có thể. Có nhiều phương án để làm kinh doanh. Ví dụ, chúng tôi mua sản phẩm của bạn sau khi đánh giá việc kinh doanh và chuỗi cung ứng hoặc chúng tôi giúp bạn tìm nhà mua (bán buôn) hoặc nhà bán (bán lẻ) hoặc nhà phân phối (bán buôn). Thứ hai, phương án khác là bạn trở thành nhà cung cấp của chúng tôi và chúng tôi có thể bán (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) sản phẩm của bạn và phân phối giúp bạn. Vấn đề này luôn phụ thuộc vào sản phẩm và công việc kinh doanh cụ thể của bạn.

Có nhiều cách để hợp tác kinh doanh. Cụ thể, chúng tôi rất quan tâm đến việc mở rộng các dịch vụ của chúng tôi đến các khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, nhà cung cấp, nhà sản xuất, đại lý bán hàng và đại diện, các nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý thương mại, các công ty thương mại, các tổ chức công khai và nửa công khai khai hoặc các nhà đầu tư trên toàn thế giới, ví dụ qua mô hình nhượng quyền kinh doanh. Quan hệ đối tác kinh doanh của chúng tôi rất phù hợp với các nhà báo, dịch giả, các afilliates, các công ty vận tải, các chuyên gia tư vấn, các công ty luật và các công ty dịch vụ tài chính hoặc các nhà cung cấp.

Hợp tác kinh doanh là cơ hội đầu tư dài hạn. Vì lý do này, chúng tôi muốn thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh có ảnh hưởng tích cực lâu dài đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân và lợi ích của khách hàng doanh nghiệp. Mối quan hệ tích cực với khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của các đối tác của chúng tôi.

Chắc chắn rồi. Ngoài hoạt động kinh doanh, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu, một kênh thương mại điện tử cùng một nền tảng quan hệ công chúng và tiếp thị để tư vấn giúp bạn nên làm thế nào, bán cái gì và ở đâu, để bạn có thể bán và trình bày hoặc giải thích sản phẩm cho nhà mua tiềm năng và công chúng.

Có sự khác biệt lớn giữa việc tìm một cố vấn thương mại riêng biệt, một địa điểm để bán hàng và một kênh quảng cáo riêng cùng với nỗ lực để tăng sự nhận biết của công chúng với sản phẩm khi kinh doanh quốc tế, so với một nền tảng thương mại hoàn chỉnh. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí và quan điểm về chiến lược của bạn.

Là công ty kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi đưa ra lời khuyên cho khách hàng về một loạt sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Khách hàng cũng có thể bán các sản phẩm này thông qua kênh thương mại điện tử mà chúng tôi cung cấp. Đây là dịch vụ vô song mà chúng tôi có thể quảng bá khách hàng và nhà cung cấp cũng như hỗ trợ các phương pháp tiếp cận có hệ thống để bán hàng trên kênh thương mại điện tử của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi cũng cho phép khách hàng doanh nghiệp mở rộng nhanh chóng hoạt động kinh doanh của mình trên thị trường nước ngoài với rủi ro và đầu tư thấp hơn.

Có. Chiến lược là riêng biệt do mỗi doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh là duy nhất. Chiến lược của chúng tôi dựa trên sự phân tích, thông tin cơ bản và thông tin chi tiết để dự đoán kết quả kinh doanh thực tế và đề xuất các hướng đi phù hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể.

Có, chúng tôi hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp của bạn muốn phát triển ra thị trường quốc tế.  Chúng tôi không hỗ trợ trong trường hợp bạn muốn xoay vòng vốn hoặc nhờ tư vấn quản trị để tránh mất thanh khoản. Đối với trường hợp thứ hai, có các công ty tư vấn chuyên biệt, đặc biệt là các công ty luật.

Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi có lợi thế trong một số lĩnh vực chuyên biệt của họ cũng như chúng tôi có trong lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi, ví dụ thương mại quốc tế nói riêng. Tuy nhiên, với tư cách là một công ty thương mại chung, chúng tôi tránh đưa ra lời khuyên về việc xuất nhập khẩu chỉ dựa trên kinh nghiệm hoặc hoạt động kinh doanh trong quá khứ vì thị trường và môi trường kinh doanh thay đổi rất nhanh. Cách tiếp cận của chúng tôi không giống như “tầm nhìn đường ống” vì chúng tôi quan tâm đến rủi ro cũng nhiều như quan tâm đến các kết quả tích cực có thể đạt được cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi.

Là một công ty thương mại với nền tảng thương mại điện tử tích hợp, các dịch vụ thương mại là một trong những lĩnh vực kinh doanh phụ của chúng tôi. Do đó, tư vấn thương mại quốc tế của chúng tôi không chỉ dựa trên các mô hình lý thuyết trừu tượng hoặc phân tích dữ liệu và số liệu thống kê mà còn từ các kinh nghiệm thực tiễp và do đó chúng tôi hiểu được những khó khăn và rủi ro phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính khách quan là điểm nhấn của chúng tôi. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên thương mại không chỉ vì phục vụ mục đích kinh doanh.

Lệ phí của chúng tôi là minh bạch. Chúng tôi chỉ yêu cầu thanh toán chính xác cho những gì khách hàng yêu cầu. Do đó, một ngày làm việc dài 8 giờ và chúng tôi tính phần trăm của một ngày làm việc trong trường hợp dịch vụ yêu cầu của khách hàng chỉ cần ít hơn số ngày làm việc đầy đủ.

Tùy thuộc vào các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chi phí có thể thay đổi dựa trên tổng khối lượng hợp đồng của hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc thanh toán hàng tháng dựa trên tổng lượng cố định. Bạn có thể nhận báo giá bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Một số dịch vụ có thể được mua trực tiếp thông qua Paypal. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi bạn thanh toán. Xem thêm về phí.

Các điều khoản thanh toán chung nằm trong Điều khoản và Điều kiện chung cho các Dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, vì mỗi dự án phải được đánh giá dựa trên lợi nhuận và rủi ro, chúng tôi đưa ra cho mỗi khách hàng các điều khoản thanh toán nhằm giảm thiểu rủi ro cho cả hai bên và tối đa hóa lợi ích lẫn nhau. Thanh toán thường được tính bằng EUR và thông qua chuyển khoản ngân hàng, paypal hoặc các phương thức thanh toán cá nhân đã được đồng ý trước.

Dựa trên các thông tin chung hoặc cụ thể của bạn về yêu cầu, câu hỏi, ý tưởng về việc làm thế nào và làm kinh doanh ở đâu, lĩnh vực kinh doanh bạn muốn làm và dịch vụ thương mại bạn yêu cầu để đạt được mục tiêu kinh doanh, chúng tôi có thể đưa ra đề xuất kinh doanh không chính thức với chi phí dịch vụ thương mại hoặc ước tính phí dịch vụ bạn yêu cầu mà vượt ra ngoài phạm vị cung câp của chúng tôi. Nếu bạn chấp nhận đề nghị cụ thể bằng văn bản của chúng tôi với các điều kiện đưa ra, hai bên sẽ tiến tới hợp đồng pháp lý, ví dụ hợp đồng tư vấn quốc tế, hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng phù hợp khác bao gồm các tài liệu pháp lý đi kèm, để xác định chi tiết về các dịch vụ và chi phí dựa trên điều khoản và điều kiện đối với dịch vụ thương mại.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải đưa ra đề xuất vì đề xuất kinh doanh của chúng tôi miễn phí cho khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi quyết định về lợi nhuận và rủi ro cụ thể của từng doanh nghiệp cho dù chúng tôi muốn đưa ra đề xuất hay không.

Chúng tôi quyết định từng trường hợp vì điều này phụ thuộc vào việc kinh doanh, khối lượng, sản phẩm và khách hàng cũng như các yếu tố hiện tại bên ngoài như dự án, tức là dịch vụ thương mại, sẽ kéo dài trong bao lâu. Thông thường, chúng tôi sẽ ấn định thời hạn khi có chi tiết của dự án và hợp đồng sẽ được ký. Trước thời điểm ký hợp đồng, chúng tôi đưa ra thời gian dự tính trong hồ sơ thầu, đề xuất, gợi ý hay dự báo v.v. của chúng tôi nếu không có yêu cầu khác.

Dạ, chúng tôi có thể. Vui lòng kiểm tra phần dịch vụ thương mại toàn cầu của chúng tôi.

Dạ, bạn có thể. Vui lòng đọc thêm thông tin về việc affiliate.

Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể nhận được dịch vụ bổ sung như hỗ trợ bằng vé chuyên dụng, theo dõi và quản lý đơn hàng của bạn, tải xuống hóa đơn hoặc phiếu giao hàng hoặc yêu cầu và quản lý đổi trả hay bảo hành.

Chúng tôi có thể xem xét yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt hàng.

Có, bạn có thể cung cấp các sản phẩm mới dành cho người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp trong 12 danh mục được hiển thị trong cửa hàng trực tuyến. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể giảm chi phí tồn kho và rủi ro kinh doanh. Hơn nữa, bạn có thể mở rộng kinh doanh quốc tế tại các thị trường mới với mức đầu tư thấp.

Có khả năng. Điều này phụ thuộc vào quốc gia, sản phẩm và khối lượng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo giá vận chuyển.

Có, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ hoặc bộ phận hỗ trợ dựa trên vé chuyên dụng trong bảng điều khiển tài khoản của bạn trước khi đặt hàng và vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện cho Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cũng như phần vận chuyển và giao hàng.

Vì chúng tôi là một công ty thương mại đa mục đích, blog kinh doanh cũng nhắm tới nhiều mục đích. Trước hết, nó là một nền tảng để giao tiếp với khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và đối tác kinh doanh. Thứ hai, do chúng tôi khuyến khích việc giao tiếp hai chiều, chúng tôi cũng muốn khuyến khích mọi người đóng góp nội dung trên blog kinh doanh. Do vậy, đây cũng là nền tảng để thảo luận công khai các chủ đề về kinh doanh và thương mại điện tử. Thứ ba, đây là cộng đồng những người cởi mở, thích học hỏi các phương pháp kinh doanh mới từ các nền văn hóa khác nhau và trao đổi quan điểm trong nhiều chủ đề kinh tế.

Vui lòng xem trên trang chủ của blog thương mại về các chuyên mục hoặc chủ đề mà bạn có thể đóng góp bài viết. Để đảm bảo chất lượng và tính chính xác, chúng tôi có thể chỉnh sửa bài viết của bạn và đề xuất sửa đổi để tăng tối đa sự ảnh hưởng.

Phần lớn những đóng góp này là miễn phí, đặc biệt là khi bạn dự định viết về nghiên cứu, báo cáo hoặc phân tích theo ngành. Tuy nhiên, nếu bạn quảng cáo sản phẩm hoặc công ty vì mục đích kinh doanh, thì thường sẽ không miễn phí.

Bạn không thể tự mình đăng ký được. Vui lòng gửi email cho chúng tôi qua mẫu liên hệ trên blog và mô tả dự án của bạn. Khi chúng tôi chấp nhận bạn làm người biên tập, tác giả, đồng tác giả, guest blogger hoặc người đóng góp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản miễn phí. Chỉ người dùng đã đăng ký hoặc bài nộp được chấp nhận mới được phép xuất bản trên blog.

Có, bạn cũng có thể đóng góp vào blog của chúng tôi mà không cần phải đăng ký, mặc dù bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi đóng góp của bạn và chúng tôi sẽ liên kết với tiểu sử tác giả của bạn hoặc chúng tôi sẽ đưa bài lên blog dưới tên của chúng tôi.

Khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi hợp tác với mong muốn tăng tiếp tận sản phẩm của họ nhắm tới khách hàng tiềm năng. Một blogger hay nhà báo giàu kinh nghiệm có thể hiểu được hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp chúng tôi và sản phẩm của họ nhằm thiết kế một chiến dịch tiếp thị hay truyền thông riêng hiệu quả nhắm tới nhiều mục đích khác nhau như thâm nhập thị trường, phái đoàn thương mại, các sự kiện bán hàng v.v..

Việc hoàn tiền cho các hoạt động báo chí và tiếp thị được tính toán dựa trên các dự án cá nhân cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn với các dự án phù hợp.

Tác giả là chủ sở hữu duy nhất và có đầy đủ quyền đối với các bài viết của mình, nghĩa là tác giả đối với các bài báo hoàn toàn cư trú với tác giả. Tuy nhiên, để tránh nội dung trùng lặp, chúng tôi yêu cầu bất kỳ bài viết nào được xuất bản trên blog của chúng tôi là duy nhất. Vui lòng xem thêm về các yêu cầu trong Điều khoản và Điều kiện cho Blog Thương Mại của chúng tôi.

Bất kỳ nội dung được công bố sẽ tuân thủ các quy tắc sau đây. Nội dung:

 1. phải có ít nhất 300 từ, tốt hơn là các bài viết có độ dài 500-1000 từ,
 2. phải liên quan đến các chủ đề blog,
 3. phải được kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp trước khi đệ trình,
 4. phải được viết chuyên nghiệp (không có biểu tượng cảm xúc, sử dụng đoạn văn, v.v.),
 5. nên có hình ảnh bổ sung được cấp phép với các nguồn,
 6. có thể được chỉnh sửa để đảm bảo chất lượng và tính chính xác,
 7. có thể được xuất bản với một tham chiếu đến tiểu sử của tác giả,
 8. không được có bất kỳ liên kết affiliate nào ngoại trừ các tham chiếu đến các trang web và sản phẩm được cho phép,
 9. phải là duy nhất, tức là nó chưa được xuất bản ở nơi khác và cũng sẽ không được xuất bản ở nơi khác,
 10. không được xâm phạm sở hữu trí tuệ,
 11. phải tuân thủ thời hạn cho bản nháp và đệ trình,
 12. nên có chất lượng hợp lý.

Thêm thông tin và yêu cầu trong Điều khoản và Điều kiện của Blog Thương mại của chúng tôi.