Arvigor Trading & Co. là một công ty thương mại tổng hợp quốc tế (công ty XNK) có trụ sở tại Berlin, CHLB Đức. Đơn giản hóa, chúng tôi xuất nhập khẩu hàng hóa, cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu và giải pháp thương mại cá biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đồng thời bán một số sản phẩm thương mại điện tử của chúng tôi và của các đối tác trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Phương pháp kinh doanh của chúng tôi là hữu cơ, có cấu trúc và có hệ thống để hỗ trợ công ty quý vị ở các thị trường mới, đặc biệt tại Liên minh Châu Âu, để kết nối quý vị với các đối tác kinh doanh phù hợp hoặc đa dạng hóa và tối ưu hóa chuỗi cung ứng kinh doanh quý vị.

Dịch vụ thương mại. Mở rộng kinh doanh.

Danh mục dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn thương mại quôc tế, nguồn cung ứng toàn cầu & thu mua quốc tế, phát triển kinh doanh tại các thị trường mới, phát triển thị trường cho các kinh doanh mới, quản lý xuất khẩu, đại diện của nhà sản xuất và đại diện bán hàng (đại diện thương mại), phân phối xuất nhập khẩu, tiếp thị thương mại, tiếp thị truyền thông xã hội và quảng cáo trực tuyến.

    No feed items found.

Blog Thương Mại. Nắm ý tưởng mới.

Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), tổ chức công cộng, tổ chức bán công và tư nhân, dù đóng vai trò là nhà môi giới xuất nhập khẩu hoặc đại lý thương mại quốc tế, cố vấn ngoại thương và tư vấn kinh doanh quốc tế (tư vấn nhập khẩu hoặc tư vấn xuất khẩu).